Emoties in goede banen leiden

Het lichaam is te vergelijken met een koets getrokken door paarden. De paarden zijn de emoties. Zij zetten de koets in beweging. Op de bok zit het verstand dat de teugels en zweep in handen heeft. De persoon in de koets bent uzelf. U bepaalt waar de koets naartoe gaat, via welke weg en met welke snelheid. Als het verstand niet goed wordt gebruikt, dan gaan de emoties op de loop. Emoties horen begeleid te worden, zodat hun kracht in goede banen kan worden geleid. Als het verstand de teugels te strak aantrekt, worden de emoties ingehouden en is er geen of nauwelijks beweging. Als de persoon in de koets geen doel voor ogen heeft, is het onduidelijk in welke richting de koets gestuurd moet worden.

Het zijn niet de dingen zelf die ons bang maken, het is de manier waarop we ernaar kijken die ons bang maakt. Deze uitspraak van Epictetus vertelt dat iedereen invloed kan uitoefenen op zijn eigen gevoel. Echter, voordat er invloed wordt uitgeoefend is het goed naar het gevoel te luisteren. Want dit heeft ons ook iets te vertellen. Human AwarD helpt u graag een helder doel te formuleren, het verstand te laten spreken, zonder daarbij uw gevoel uit het oog te verliezen.

‘Wie zijn gevoel negeert, is veroordeeld tot problemen.’