Omgaan met stress

Bij Human AwarD worden mensen zich bewust van de oorzaken van stress en de invloed die zij daar zelf op hebben. We vergroten de individuele draagkracht door te werken aan de lichamelijke en geestelijke sterkte en door (te vragen om) steun uit de omgeving. Waar mogelijk kijken we ook welke stressbronnen er zijn binnen de (werk)omgeving en hoe daarmee om wordt gegaan. We besteden aandacht aan stresspreventie en begeleiden en trainen leidinggevenden in het herkennen van en reageren op stresssignalen bij medewerkers.

Nieuw: E-coaching